Yurt Dışında Eğitimin Tanınması

Üniversite ile yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar kapsamında üniversiteler arası öğrenci değişim programları gerçekleştirilebilir. Değişim programı süresince öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresi olarak kabul edilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği kurallara uygun olarak uygulanır.

Değişim programları çerçevesinde öğrencilerin katılacakları dersler, uygulamalar, stajlar ve benzeri etkinlikler; öğrencinin kendi öğretim planındaki dersler, uygulamalar, stajlar ve benzeri etkinlikler ile eşdeğer olması halinde, ilgili bölümün Erasmus+ Koordinatörünün tavsiyesi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir. Yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı dersler hakkında, ilgili bölümün Erasmus+ Koordinatörünün tavsiyesi de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla intibak işlemi yapılır. Eşdeğerliliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak kabul edilir ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir.

Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.