Akademik Danışmanlık

Her öğrenciye, eğitimine başladığı dönemde ilgili birim yönetim kurulu tarafından bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın görevi, öğrencinin Üniversitedeki eğitim sürecini takip etmek, çift anadal ve yandal programları da dahil olmak üzere alacağı tüm derslerle ilgili önerilerde bulunmak, öğrencinin ders ve program kayıt süreçlerine destek olmak, akademik olmayan sorunlarla ilgili olarak Üniversitenin diğer birimlerine yönlendirme yapmak ve ders programını onaylamaktır.