Kabul Koşulları

Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumları lisans programlarına öğrenci alımında iki farklı yöntem kullanmaktadır. Bunlar merkezi yerleştirme ve özel yetenek sınavıdır. Merkezi yerleştirme, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yapılmaktadır.

Bu sınav iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci aşama ise Alan Yeterlilik Testi (AYT)'dir. TYT'den 500 puan üzerinden 180 puan alan adaylar, AYT'ye girmeye hak kazanır.

AYT, Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden oluşmaktadır. AYT'den 500 puan üzerinden 180 puan alan adaylar, lisans programlarını tercih edebilir.

Adaylar, lisans programlarına TYT ve AYT'den aldıkları puanlarla birlikte ortaöğretim başarı puanları esas alınarak, ÖSYM tarafından yerleştirilir.