Uluslararasılaşma

MEF Üniversitesi, uluslararası etkileşim ve küresel iş birliklerinin etkin şekilde yürütülmesini hedeflemektedir.

Akademik programlarımız uluslararası yeterlilikler çerçeveleri ve akreditasyon kriterlerine uygun biçimde tasarlanmıştır. Amacımız, tüm akademik programlarımızın uluslararası düzeyde akredite edilmesidir.

Araştırma ve bilimsel çalışmaların uluslararasılaştırılması önem arz etmektedir. Uluslararası projeleri, finansman ve iletişim ağlarının kullanımını, uluslararası ortak yayın faaliyetlerini destekliyor ve öğretim kadromuzun uluslararasılaşmasını teşvik ediyoruz. Araştırma konusunda uluslararası alandaki görünürlüğümüzü artırmayı hedefliyoruz.

Uluslararası üniversite sıralamalarını yakından takip ediyor ve akademik politikalarımızın oluşturulmasında sıralama kriterlerini dikkate alıyoruz.

Öğrenci kitlesinde çeşitliliği önemsiyor ve her derslikte uluslararası öğrenciler bulundurmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, öğrenme, staj, ders verme ve eğitim alma alanlarında hareketlilik seçenekleri sunmak önem arz etmektedir. Nitekim, hem Erasmus+ programı kapsamında hem de küresel çapta köklü bağlantılar ve ortaklıklar kurmaya ve sürdürmeye devam ediyoruz.

Ortak diploma programları kurmak üzere küresel iş birliklerinde bulunmaktayız ve mezunlarımızın lisansüstü düzeyde eğitime öncelikli geçişini sağlamak amacıyla anlaşmalar yürütmekteyiz.