Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmenin tanınması, Türk eğitim sisteminin temel özelliklerinden biridir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen adaylar ortaöğretim kurumlarından almış oldukları diplomayla kayıt yaptırmaktadır.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik sınavlarına katılarak başarılı olmaları hâlinde, Yabancı Dil Hazırlık sınıfından muaf olabilmektedir.

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında; Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme sınavı puanıyla yatay geçiş, diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin eşdeğer programlarına kurumlararası yatay geçiş, Üniversitenin eşdeğer düzeydeki programlarına ise kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Aynı yönetmelik çerçevesinde, öğrenciler gerekli şartları sağlamaları durumunda çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptırabilirler.