İşe Yerleştirme(ler)

On beş lisans programından on üçünde en az iki zorunlu staj bulunmaktadır ve her bölümden Erasmus+ staj hareketliliğine etkin katılım sağlanmaktadır.

Profesyonel Gelişim Merkezi, öğrenci ve mezunların kendileri ve iş yaşamını tanımaları, kişisel ve profesyonel gelişimlerini sürdürmeleri ve kariyerleri konusunda bireysel özelliklerine uygun hedefler belirleyip bilinçli tercihler yapmalarına destek olma amacıyla faaliyet göstermektedir. Öğrenci ve mezunların kişisel, sosyal ve profesyonel anlamda donanımlı bireyler olarak hayata geçişlerini kolaylaştırmak için farklı yöntemlerle, çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri, eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir.

Kariyer Danışmanlığı: Kariyer ve gelişim konularında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, öğrenci ve mezunların kişisel özelliklerine uygun kariyer hedeflerinin belirlenmesi, kariyer hedeflerinin şekillendirilmesi ve tercihlerinin yapılması.

Staj ve İş Arama Stratejileri: Staj programları ve iş arama kapsamında özgeçmiş hazırlanması, staj / iş arama stratejileri, mülakat teknikleri ve şirketlerle iletişim konularında öğrencilere destek sağlanması, iş yaşamı ile sürekli etkileşim içinde olarak potansiyel staj ve iş fırsatlarının öğrenci ve mezunlar ile paylaşılması.

Öğrenci ve Mezun Ağı Kurulması: MEF Üniversitesi öğrencilerinin akademik ve sosyal hayatlarındaki gelişimleri desteklemek için öğrenci ve mezunlar arasında köprü kurulması. Mesleki ilgi alanlarına ve hedeflerine yönelik yardım almak isteyen öğrencilerle mezunları bir araya getirmek ve mezunların çalıştıkları kurumlardaki staj ve iş olanaklarını öğrencilerle ve mezunlarla paylaşmak.

Eğitim / Çalıştay: Öğrenci ve mezunların profesyonel gelişimine destek olmak amacıyla farklı konularda düzenlenen eğitim ve çalıştaylar (özgeçmiş / ön yazı hazırlama, iş arama yöntemleri, mülakat teknikleri, vaka analizleri, mezunlarla kariyer söyleşileri vb.).

Kariyer Günleri: Farklı uzmanlık alanları ve çeşitli kariyer olanaklarını sektör özelinde bir araya getiren kariyer / mülakat günleri / zirveleri düzenlenmesi. Şirket temsilcileri ile öğrenci ve mezunlara birebir görüşme sağlanması.

MEF Mezunları / Şirketler Veri Tabanı: Staj ve iş arayışında olan MEF Üniversitesi öğrencileri ile MEF mezunları ve çalıştıkları kurumlar veya bulundukları üniversiteler arasında bağlantı kurulması, deneyim ve staj/iş fırsatlarının paylaşılması.