Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları (Tezli)
Yüksek Lisans Programın Süresi: 2 Kredi Sayısı: 120 TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF: 7. Düzey

Program Tanımı

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...